Základní organizace Českého svazu chovatelů v Rychnově nad Kněžnou

 Podmínky pro uspořádání výstavy

Co musí zajistit pořadatel pro uspořádání výstavy drobných hlodavců.

 

 Před výstavou:

 Pořadatel a odborný garant výstavy – seznámit se s výstavním řádem a řádem pro posuzovatele . Podrobnosti  http://www.cschdz.eu/svazove-predpisy.aspx

 Obecní úřad – oznámení o konání výstavy – svodu zvířat - musí obsahovat statistické ICO pořádající organizace a jméno vedoucího výstavy

 Krajská veterinární správa - Žádost o určení veterinárních podmínek výstavy – svodu zvířat.  Doporučeno.

 Posuzovatel – odsouhlasená žádost o posuzování výstavy (smlouvu), jméno zapisovatele. Doporučeno.

 Veterinář
– odsouhlasená žádost o veterinární dozor na výstavě. Doporučeno

 Výstavní podmínky – zveřejnit podmínky pro účast na výstavě (standardy, plemena, věkové třídy)

 Formulář přihlášky – zveřejnit formulář přihlášky na výstavu

 Seznam udělovaných cen – zveřejnit seznam

 Natištěné posuzovací lístky -
vytisknout (bez jména zvířete, majitele, či vystavovatele)

 Natištěné posuzovací seznamy - vytisknout (každé plemeno na samostatný papír)

 Na výstavě :

 Podepsané prohlášení - prohlášení
 Veterinární přejímka –
vybírání veterinárních potvrzení a minimálně laická kontrola na vnější parazity.

 Označení pořadatelů – nikdo jiný nesmí manipulovat se zvířaty než pověřené osoby. Pořadatel výstavy po dobu konání výstavy přejímá plnou zodpovědnost za zvířata.

 Dozor nad návštěvníky

 Krmení zvířat – dle výstavních podmínek.

 

 Po výstavě :

 Předání výsledků – předat ÚOK kopie posuzovacích archů a udělených cen.

 To je minimum. Bez toho se nedá pořádat žádná výstava, jestliže se nechcete vystavit možným problémům.


Copyright © ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou. Všechna práva vyhrazena.