Základní organizace Českého svazu chovatelů v Rychnově nad Kněžnou

Historie 1/2 roku 2016

27.5.2016 Konference OO ČSCH Rychnov nad Kněžnou
Výsledky soutěže Okresní organizace ČSCH Rychnov nad Kněžnou
Nejlepší chovatelé pro rok 2015

Odbornost králíků:
 
ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou - nikdo neoceněn

Odbornost drůbeže:
ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou - nikdo neoceněn

Odbornost holubů:
ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou - nikdo neoceněn

 Odbornost morčat a dr. hlodavců:

 1. Bc. Ivana Dobiášovská           ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou
  385 bodů

 2. Miroslava Zelenková  .           ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou
  260 bodů

 3. Lenka Součková                     ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou
  140 bodů

 4. Ing. Jiří Dobiášovský              ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou
  50 bodů

 5. Dominik Pokorný                   ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou
  25 bodů

 Odbornost  akvaristika a teraristika:

 1. Ing. Vladimír Hulman             ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou
  48 bodů

 2. Robert Kosek                         ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou
  43 bodů

 3. Jaroslav Felgr                         ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou
  40 bodů

 4. Josef Pohl                               ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou
  26 bodů

 5. Bohuslav Pešek                      ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou
  25 bodů

  Usnesení Okresní konference ČSCH okresu Rychnov nad Kněžnou ze dne 27.5.2016 konané v Týništi nad Orlicí

   Okresní konference bere na vědomí:
  1)  Zprávu předsedy o činnosti za období od minulé konference.
  2)  Zprávu revizní komise za období od minulé konference.
  3)  Zprávy vedoucích jednotlivých odborností
  4)  Výsledky okresní chovatelské soutěže za rok 2015
  5)  Zprávu o registraci králíků
  Okresní konference schvaluje
  1)  Zprávu o hospodaření okresní organizace za rok 2015
  2)  Rozpočet okresní organizace na rok 2016 v předloženém členění.
  3)  Delegáta na VH ČSCH Ing. Vladimíra Hulmana
  4)  Pověřuje delegáta na VH hlasovat pro stanovy v předloženém znění.
  Přítomno 6 zástupců výboru okresní organizace Rychnov nad Kněžnou a  7 zástupců ze základních organizací ČSCH okresu Rychnov nad Kněžnou
  Schváleno všemi přítomnými delegáty dle prezenční listiny.

10.04.2016
CHS Kvik z Rychnova vyhrála na výstavě ForPet's 2016 nejlepší krátkosrsté baby morče výstavy

a CHS Kvik z Rychnova získala titul Zlatá chovatelská stanice morčat za 15 titulů morče šampion
Gratulujeme ...

 


19.3.2016 proběhla
XVI. výstava morčat a drobných hlodavců
Dům chovatelů, Trčkova 437, Rychnov nad Kněžnou
 


Krmivo na výstavu a balíčky pro nejlepší morčata a potkany na výstavě dodaly firmy:

Copyright © ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou. Všechna práva vyhrazena.