Základní organizace Českého svazu chovatelů v Rychnově nad Kněžnou

Události 1/2 roku 2009
 

13.6.2009 Velký úspěch na výstavě morčat v německém Zerbstu
Ivana Dobiášovská získala 1. místo v plemeni Švýcarský teddy a v "Best in Show" 3. nejlepší morče výstavy.


Podrobnosti:


7.6.2009 Máme novou chovatelku zakrslých teddy králíčků
Kateřinu Janečkovou z Radostovic

04 - 05.6.2009 se konala

21. - 22. 02.2009 VII. výstava morčat a drobných hlodavců

Dosud po organizační stránce nejnáročnější výstava drobných hlodavců v Rychnově nad Kněžnou proběhla v sobotu 21.2.2009 a v neděli 22.2.2009 v našem Domě chovatelů. Náročnost spočívala především v tom, že se vlastně jednalo o 4 samostatné jednodenní výstavy  a to ještě s mezinárodní účasti. Nechtěli jsme si udělat ostudu, tak jsme museli napnout veškeré síly ke zdárnému průběhu výstavy. Vlastní výstavě předcházely dvoutýdenní přípravy výstavních prostor, klecí a terárií. Také bylo nutno sehnat příslušná povolení od obce, krajské veterinární správy, zpracovávat denně několik e-mailů od vystavovatelů se změnami v přihláškách, či dotazy ohledně organizace výstavy, vytisknout katalogy, zajistit ubytování a spoustu jiných dalších věcí. Všechno jsme ale společně zvládli a ve čtvrtek odpoledne byly připraveny ve dvou výstavních místnostech klece pro 250 výstavních a prodejních morčat a ve třetí místnosti terária pro 124 potkanů a 30 myšek. V pátek ráno jsme nechali odklidit ze zahrady 0,5 m vysokou vrstvu sněhu aby bylo kde parkovat a než jsme se stihli rozkoukat, tak už bylo odpoledne a telefonoval István Siklosi maďarský posuzovatel že dorazil s přáteli do Rychnova. Měli jsme radost, že dojeli z Budapešti bez problémů a našli náš sněhem zavalený Rychnov. Ubytovali jsme je na internátu a mohli se konečně začít věnovat přípravě našich šampiónů.Koupání, stříhání drápků atd., zkrátka asi 5 hodin další práce, abychom měli šanci uspět ve velké konkurenci.
V sobotu ráno jsme se všichni pořadatelé sešli v Domě chovatelů a mohlo se začít. Veterinární přejímku prováděla MVDr. Vítková. Posuzování začalo dle plánu v 10 hodin. Dlouhosrstá plemena morčat posuzoval István Siklosi, standard "B" a "C" Andrea Kroftová. Pan Siklosi posuzoval dle evropského standardu slovně. Na posuzovací lístky překládal a zapisoval Ondra Výšek Nejzajímavější bylo vždy vybírání vítěze příslušné kategorie a třídy - tzv. rozstřely. Je to vidět i na přiložených fotografiích. Navečer proběhlo předání cen a vyhlášení výsledků výstavy dlouhosrstých morčat, morčat standardu "B" a morčat "mazlíků" (standard "C"). Souběžně s tím proběhlo i vyhlášení výsledků výstavy laboratorních potkanů. Celkem tedy bylo za sobotu uděleno 30 pohárů  a 80 diplomů pro nejlepší zvířata.
V sobotu také proběhly přijímací zkoušky pro adepty na posuzovatele morčat. Po náročných písemných i ústních zkouškách nakonec uspěla z pěti přihlášených pouze Ivana Dobiášovská z naší ZO ČSCH. Z toho úspěchu máme všichni velkou radost a GRATULUJEME !!!
Po společné večeři a procházce zasněženým Rychnovem se zahraničními i domácími hosty, jsme se odebrali spát, abychom ráno byli zase svěží na další den výstavy.
V neděli byl sraz jako již obvykle v 7 hodin ráno, kdy začali přijíždět další vystavovatelé, tentokrát krátkosrstých morčat a laboratorních myšek. Veterinární přejímka proběhla zaběhnutým způsobem a i rychleji, protože část krátkosrstých morčat přijela v sobotu a myšek bylo přihlášeno méně než potkanů.Posuzování proběhlo podobně jako v sobotu, jen návštěvníků mohlo být více. Ale sněhová vánice v neděli po obědě zahnala návštěvníky asi spíš někde k topení, než na výstavu. Navečer bylo rozdáno dalších 19 pohárů a 57 diplomů. Největším překvapením bylo asi vítězství Fida Kvik z Rychnova v amerických teddících Lenky Seibertové a to, že náš Kentucky Kvik z Rychnova obsadil třetí nejlepší místo ze všech krátkosrstých morčat své věkové třídy. Také v neděli probíhaly posuzovatelské zkoušky. Novou posuzovatelkou morčat se stala Eva Dýnková. Adeptkami na posuzovatelky myšek se staly
Zuzana Karasová a Miroslava Veselá. Gratulujeme a věříme, že je brzy uvidíme posuzovat i u nás v Rychnově.
Doufáme, že se výstava všem líbila a že zase všichni přijedete v září...
 

O výstavě v Rychnovském deníku

Výsledkové listiny
Pozvánka na výstavu v ČRo Hradec Králové


       
Nejlepší myš výstavy Rozetová myš Fido Kvik se Seibertovými

Historie :

2/2 roku 2009
2/2 roku 2008
1/2 roku 2008
2/2 roku 2007
1/2 roku 2007
2/2 roku 2006
1/2 roku 2006


Copyright © ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou. Všechna práva vyhrazena.